تاریخچه

اولین سیستم تایپ و صفحه آرایی جهان توسط هنری میل در سال ۱۷۱۴ ابداع شد که نمونه‌ای از آن به جای نمانده و تمامی طرح‌های این ماشین ابتدایی نیز مفقود [...]
بیشتر بخوانید تاریخچه