پایان نامه | چاپ کتاب | صحافی پایان نامه | وایرایش پایان نامه

مراحل اخذ مجوز و چاپ کتاب

چگونگی اخذ مجوز چاپ و نشر کتاب

چگونگی اخذ مجوز چاپ و نشر کتاب و مدارک لازم برای اخذ این مجوز چیست ؟ شرکت هایی که قصد دارند تا به فعالیت چاپ و نشر بپردازند باید دارای شرایط خاصی باشند، ضمن اینکه این شرکتها باید مجوز و پروانه کسب داشته باشند.صدور مجوز برای چاپ و نشر تنها برای فروش و عرضه محصولات فرهنگی متناسب با فرهنگ رایج کشور صورت می گیرد.

مجوز چاپ و نشر کتاب

با چگونگی اخذ مجوز چاپ و نشر بیشتر آشنا شوید ، برای انتشار یک کتاب تنها داشتن توانایی نویسندگی و قلم زدن کافی نیست. یک محقق توانا هم نمی تواند تنها با تکیه بر تحقیق و روش های پژوهشی، کتاب های خود را چاپ کند. در واقع برای چاپ کتاب دریافت مجوز الزامی است. مجوزی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کتابها تعلق می گیرد، به این معناست که کتاب مورد نظر از نظر علمی کاملاً صحیح است.
در این زمینه باید شرکت های نشر و چاپ قرارداد منعقد کرد. ضمن اینکه این شرکت هایی که در زمینه چاپ و نشر فعالیت کنند، باید مجوز و پروانه کسب داشته باشند. زیرا شرکت های چاپ و نشر به طور مستقیم با مولفان، نویسندگان و محققان در ارتباط هستند و باید آثار آنها را منتشر کنند. در صورتی که فعالیت آنها غیرقانونی باشد، تمامی آثار و کتابهایی که در این شرکت ها چاپ می شود نیز غیرقانونی خواهد بود.

نحوه اخذ مجوز چاپ و نشر

شرکت هایی که قصد دارند تا به فعالیت چاپ و نشر بپردازند باید شرایط زیر را داشته باشند.

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
نداشتن سوء سابقه
محجور نبودن و عدم ورشکستگی
داشتن حداقل ۲۵ سال سن و داشتن وضعیت تاهل
داشتن کارت پایان خدمت
ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات
ارائه مدرک کارشناسی یا معادل آن به اداره مربوطه
داشتن صلاحیت تخصصی و علمی یا تجربه کافی در زمینه نشر کتابچاپ کتاب - مجوز کتاب

مراحل اخذ مجوز و چاپ کتاب به شرح زیر می باشد:

نگارش کامل متن کتاب10
ویرایش کتاب20
صفحه آرایی30
طراحی جلد40
اخد شابک کتاب50
اخذ فیپا60
اخذ مجوز70
اعلام وصول80
چاپ کتاب90
انتشار کتاب100