پایان نامه | چاپ کتاب | صحافی پایان نامه | وایرایش پایان نامه

تایپ مقاله، پایان نامه و کتاب

پیشینه تایپ و صفحه آرایی:

در سال ۱۸۲۹ ویلیام برت نخستین ماشین تحریر را اختراع نمود اما دستگاه تحریر ویلیام برت آمریکایی تبار مورد استقبال واقع نشد. در سال ۱۸۶۷ مارک توین، ماشین تحریر برت را بهبود بخشید و  پس از آن بسیاری از نویسندگان نظیر گابریل گارسیا مارکز برای نگارش کتاب خود  از آن بهره بردند. حتی مارکز از ماشین تحریر با عنوان «اسلحه من» یاد می کرد. جالب آنکه مارک توین پیش از اختراع ماشین تحریر در زمان جنگ داخلی در آمریکا، به خرید و فروش سلاح مشغول بوده و به جهت اتمام جنگ به کتاب و نحوه تهیه آسان آن روی آورد. چینش کلیدهای ماشین تحریر با صفحه کلید کامپیوترهای کنونی مشابه است و مارک توین معتقد بود که کلیدهایی که پرکاربرد تر هستند در کنار هم قرار نگیرند تا موجب افزایش سرعت و مانع از تایپ غلط شود.

تایپ

جدول تعرفه‌های تایپ ساده

انواعزمان تحویلقیمت(هر صفحه)توضیحات
تایپ فارسیبیش از یک هفته1000تومان18 سطر با فونت بی لوتوس -16سطر با فونت بی نازنین،سایز14
تایپ فارسیازدو تا4روز1300تومان18 سطر با فونت بی لوتوس-16سطر با فونت بی نازنین،سایز14
تایپ فارسیکمتر از2 روز2300تومان18 سطر با فونت بی لوتوس-16سطر با فونت بی نازنین،سایز14

جدول تعرفه‌های تایپ لاتین

انواع تایپزمان تحویلقیمت(هر صفحه)توضیحات
تایپ لاتینبیش از یک هفته1800تومان18 سطر با فونت دلخواه شما و فونت پیش فرضTIME NEW ROMANسایز14
تایپ لاتینازدو تا4روز2200تومان18 سطر با فونت دلخواه شما و فونت پیش فرضTIME NEW ROMAN سایز14
تایپ لاتینکمتر از2 روز2500تومان18 سطر با فونت دلخواه شما و فونت پیش فرضTIME NEW ROMAN سایز14

نکات موثردر بهای تایپ:

تایپ از دست خط خوانا75 تومان
تایپ از دست خط بد یاناخوانا150 تومان
کیفیت یا وضوح بدباشد75 تومان
بیش از پنج واژه انگلیسی در هر صفحه150 تومان
ترکیبی از فارسی – عربی150 تومان
سوالات تستی چهار گزینه ای(نمونه سوال)500 تومان
زمینه های تخصصی(بعنوان مثال در زمینه فیزیک یا شیمی)75 تومان
جدول کوچک و ساده500 تومان
جدول متوسط2000 تومان
جدول بزرگ5000 تومان
فرمول کوچک و ساده500 تومان
فرمول متوسط1500 تومان
فرمول بزرگ و پیچیده5000 تومان

انجام همه خدمات مربوط به تایپ، تایپ دانشجویی و تایپ دستی همراه با صحافی آنلاین

فرم سفارش تایپ مقاله، پایان نامه و کتاب